Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΕΜΒΟΛΙΑ

Τελευταία ενημέρωση »»»»»»»»» 28 Μαρτίου 2013


να πολ ξεχωριστ θέμα τ ποο μέρα μ τν μέρα παίρνει διαστάσεις κα ποκαλύπτει να λλο πρόσωπο π ατ πο θέλουν ν προβάλλουν γι τ μβόλια.Διατείνονται πς εναι σωτήρια κα σανίδα σωτηρίας γι λα τ παιδιά,νήλικες,λικιωμένους ενάντια στις αρρώστιες (γρίπη,ιώσεις κτλ). λλο να ρθρο τεκμηριωμένο,βάσει  πληροφοριν ντλημένων π τ διαδίκτυο.

Κάθε μέρα ποτε προκύπτουν,θ προστίθενται λες ο νέες πληροφορίες κι ρθρα πο φορον τ μβόλια.

Ο εφησυχασμς εναι χθρός της καθημερινότητας.

Τ συμπεράσματα δικά σας κι λπίζω ν προκύψουν σχόλια κα γνμες τρίτων γι περαιτέρω νάλυση. -Νάσος-  

Κατ`αρχὴν, τί εἶναι τὰ ἐμβόλια? 


Ιστορία των εμβολίων

Νίκος Περσιάνης, Παιδίατρος 2 Οκτ. 2010 17 Οκτ. 2011

http://www.paidiatros.com/History-vaccines/


Το πρώτο εμβόλιο που αναφέρεται στην Ιστορία της Ιατρικής είναι το εμβόλιο εναντίον της Ευλογιάς. Το 1796 ο Βρετανός παθολόγος Edward Jenner παρατήρησε ότι οι γυναίκες που άρμεγαν τις αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στα χέρια τους (cowpox) και δεν νοσούσαν από Ευλογιά. Ο Jenner το 1978 χρησιμοποίησε το πύον από τις φυσαλίδες αυτές και εμβολίασε ένα οκτάχρονο αγόρι τον James Philips. O James ακολούθως ήρθε σε επαφή με άτομα που έπασχαν από Ευλογιά αλλά δεν νόσησε. Το πρώτο εμβόλιο ήταν γεγονός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η λέξη vaccine προέρχεται από την Λατινική λέξη vacca που σημαίνει αγελάδα. Αργότερα ο Pasteur χρησιμοποίησε την λέξη vaccine για όλα τα εμβόλια.

Μόλις το 1956 άρχισε η χορήγηση του σε παγκόσμια βάση μετά από απόφαση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και είχε σκοπό τον περιορισμό και την εξαφάνιση της νόσου.

Η ιστορία του εμβολίου αυτού τελειώνει το 1980 με τη πλήρη εξάλειψη της Ευλογιάς σε όλο το κόσμο.

Ακολούθησαν 2 εμβόλια εναντίον της Λύσσας το 1885 και εναντίον της Πανώλους το 1897. Τα εμβόλια αυτά ουδέποτε χορηγήθηκαν συστηματικά αλλά μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου.


1924 ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ-DIPHTHERIA

Το πρώτο όπλο εναντίον της Διφθερίτιδας ήταν μια ανατοξίνη που παρασκευάστηκε το 1890. Εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι σήμερα (σαν DTP ή DTaP ) διότι σε αρκετές χώρες (κυρίως στις πρώην Ανατολικές χώρες και στη Νοτιοανατολική Ασία) εξακολουθούν να εμφανίζονται ακόμα κρούσματα Διφθερίτιδας.


1926 ΚΟΚΚΥΤΗΣ-PERTUSSIS (CHOOPING COUGH)

Το ολοκυτταρικό εμβόλιο εναντίον του Κοκκύτη εμφανίζεται το 1926 . Πολύ αργότερα συνδυάζεται με τον Τέτανο και τη Διφθερίτιδα σαν DTP.

Το 1998 παρασκευάστηκε το ακυτταρικό εμβόλιο του Κοκκύτη και χορηγείται πάντα σε συνδυασμό με τον Τέτανο και τη Διφθερίτιδα (DΤaP)


1927 ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ-TUBERCULOSIS (BCG)

Το εμβόλιο εναντίον της Φυματίωσης από το 1927 που ανακαλύφθηκε χορηγείται συστηματικά σαν ρουτίνα σε νεογέννητα σε πολλές χώρες ενώ σε άλλες χορηγείται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Παρ'όλo που σήμερα δεν βλέπουμε τις σοβαρές επιδημίες της νόσου που συνέβησαν το 1930-1940, εντούτοις η Φυματίωση εξακολουθεί να προσβάλλει χιλιάδες ανθρώπους κόσμο κάθε χρόνο.


1927 ΤΕΤΑΝΟΣ-TETANUS

Το εμβόλιο αυτό παρασκευάστηκε το 1927 (Ανατοξίνη-Toxoid) και εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι σήμερα σαν DTP ή DTaP διότι το κλωστηρίδιο του Τετάνου είναι πολύ ανθεκτικό και διατηρείται στη φύση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1989 απεφασίσθη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας η χορήγηση του εμβολίου σε έγκυες γυναίκες σε αναπτυσσόμενες χώρες . Το 1994 υπελογίσθη ότι πάνω από 700 000 νεογνά σώζονταν κάθε χρόνο, ενώ εξακολουθούν να πεθαίνουν και σήμερα περίπου 300 000 νεογνά από τον νεογνικό Τέτανο στις χώρες αυτές.


1930 ΓΡΙΠΠΗ-INFLUENZA

Η πιο σοβαρή επιδημία (Πανδημία) γρίπης συνέβη στην Ευρώπη το 1918-19 και σκότωσε 20 εκατομμύρια ανθρώπους. Η δεύτερη μεγάλη επιδημία συνέβη το 1957.

Ο ιός της γρίπης απομονώθηκε και καλλιεργήθηκε σε κρόκο αυγού το 1930. Ακολούθως ο ιός αδρανοποιήθηκε με φορμαλδεύδη και παρασκευάστηκε το εμβόλιο. Υπάρχουν 3 είδη ιού της γρίπης με πάρα πολλούς τύπους, γι' αυτό κάθε χρόνο είναι ανάγκη να παρασκευάζεται νέο εμβόλιο της γρίπης που να περιέχει διαφορετικούς τύπους ιών.


1935 ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ-YELLOW FEVER

Παρ' όλη τη χρήση του εμβολίου από το 1935, υπάρχουν ακόμα χώρες στις οποίες ενδημεί ακόμα ο κίτρινος πυρετός. Χορηγείται κυρίως σε ταξιδιώτες που επισκέπτονται τις χώρες αυτές.

1955-1962 ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ-POLIOMYELITIS

Το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο εναντίον της Πολιομυελίτιδας παρασκευάστηκε σε ενέσιμο μορφή από τον Jonas Salk το 1954 στα εργαστήρια Connaught στο Toronto χρησιμοποιώντας νεκρούς ιούς (IPV). Ακολούθως το 1962 ο Albert Sabin παρασκεύασε το από του στόματος χορηγούμενο εμβόλιο χρησιμοποιώντας ζωντανούς αλλά εξασθενημένους ιούς (ΟPV).

Η εισαγωγή του εμβολίου αυτού το 1962 συνέτεινε στη δραματική πτώση των περιπτώσεων Πολιομυελίτιδας. Το 1995, 140 χώρες έχουν κηρυχθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σαν ελεύθερες από Πολιομυελίτιδα.

Από τον Ιανουάριο η CDC εισηγείται τη χορήγηση του αδρανοποιημένου εμβολίου (ΙPV) το οποίο είναι ενέσιμο και συνδυασμένο με άλλα εμβόλια. (DtaP+IPV, DTaP+IPV+Hep B, DTaP+HIB+IPV+Hep B)


1963 ΙΛΑΡΑ-MEASLES

Η παρασκευή και χρήση του εμβολίου εναντίον της Ιλαράς έγινε το 1963. Η σημασία του εμβολίου φαίνεται χαρακτηριστικά από το γεγονός ότι στις ΗΠΑ το 1964 νόσησαν 458.083 παιδιά ενώ το 1998 νόσησαν μόνον 89 παιδιά. Σήμερα εξακολουθεί να χορηγείται σε συνδυασμό με την Eρυθρά και Παρωτίτιδα (ΜΜR).


1967 ΕΡΥΘΡΑ-RUBELLA

Από το 1967 που χορηγείται το εμβόλιο της Ερυθράς ελαττώθηκαν δραματικά τα περιστατικά της Συγγενούς Ερυθράς. Χορηγείται μέχρι σήμερα σαν MMR.


1967 ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-MUMPS

Το 1967 άρχισε να χορηγείται το εμβόλιο εναντίον της Παρωτίτιδας και αργότερα το 1971 συνδυάστηκε με τα εμβόλια της Ιλαράς και της Ερυθράς σαν MMR.


1971 ΙΛΑΡΑ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ-ΕΡΥΘΡΑ -M-M-R

O συνδυασμός των πιο πάνω εμβολίων άρχισε να χορηγείται το 1971 και αντικατάστησε σχεδόν τελείως τα εμβόλια που εχορηγούντο μόνα τους.

1981 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β-HEPATITIS B

Το πρώτο εμβόλιο εναντίον της Ηπατίτιδας παρασκευάστηκε το 1981 με αντιγόνα από πλάσμα φορέων Ηπατίτιδας. Θεωρείται το πρώτο αντικαρκινικό εμβόλιο. Είχε δύο μειονεκτήματα. Αμφισβητήθηκε η ασφάλεια του και ήταν πολύ ακριβό.

Το 1986 αντικαταστήθηκε με το νέο εμβόλιο που παρασκευάστηκε από το αντιγόνο S του DNA. Το εμβόλιο αυτό είναι ασφαλές, φθηνό και χρησιμοποιείται είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια.

1983 ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ- PNEUMOVAX
Το πρώτο εμβόλιο εναντίον του Πνευμονιοκόκκου (Pneumovax) έκανε την εμφάνιση του το 1977. Το 1983 παρασκευάστηκε το πολυδύναμο πολυσακχαριδικό εμβόλιο 23 στελέχη (Pneumovax-23) και το 1998 το συνδεδεμένο με πρωτεΐνη εμβόλιο που περιέχει 7 στελέχη. (Pneumo-7)


1989 ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ Β (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ)-HAEMOPHILUS B CONJUGATE

1989 ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΟΣ A+C MENINGOCOCCAL A+C

1995 ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ-CHICKENPOX

1996 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α-HEPATITIS A

1999 ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΟΣ C (ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ)

ΝΕΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

 • DTaP +IPV+-HΙB (PENTAVALENT)
 • DTaP+HIB+IPV+Hep B (HEXAVALENT)

ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ


 • DTaP + PEUMOCOCCAL
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α+Β
 • ROTA VIRUS
 • LYME DISEASE
 • AIDS
 • RSV

Το εμβόλιο της γρίπης
Βιβλιογραφία: Εθνικό συνταγολόγιο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής αλληλεγγύης-ΕΟΦ


12 Οκτωβρίου 2012

Ενδείξεις εμβολιασμού κατά της γρίπης
Παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• καρδιάκή νόσος με σοβαρές καρδιοδυναμικές διαταραχές
• Ανοσοκαταστολή (εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας)
• Δρεπανοκυτταρική νόσος (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες)
παιδίά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki) για να ελαττωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπη
• Σακχαρώδης διαβήτης ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια
• Κλειστοί πληθυσμοί, δηλαδή προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές γυμνασίων και λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.
επαγγελματίες υγείας
• Επαγγελματίες που ασχολούνται με πουλερικά. Ο ιός της γρίπης των πουλερικών κανονικά δεν προκαλεί νόσησ στον άνθρωπο. Είναι δυνατόν όμως, σε περίπτωση συλλοίμωξης με τον ιό της γρίπης των ανθρώπων να προκύψει μεταλλαγμένος ιός που να προσβάλλει και τον άνθρωπο. Για τον λόγο αυτόν συνιστάται ο εμβολιασμός ατόμων που ασχολούνται με πουλερικά.
• Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
Εμβόλιο γρίπης - Influenza Vaccine (INFL)
Tα εμβόλια γρίπης περιέχουν είτε αδρανοποιημένους ιούς γρίπης (whole-virus) ή τμήματα του ιού (split-virus). Tο εμβόλιο της γρίπης είναι τριδύναμο και περιέχει συνήθως δύο υποτύπους του ιού τύπου A και ένα του ιού τύπου B.
Tο είδος των στελεχών που περιέχει το εμβόλιο προσαρμόζεται κάθε χρόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Yγείας (ΠOY) ανάλογα με τα στελέχη που προκάλεσαν γρίπη τον προηγούμενο χειμώνα.
Eνδείξεις:
Ομάδες με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιπλοκών από γρίπη, με επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα (ως ανωτέρω)
Ομάδες με σχετική ένδειξη εμβολιασμού:
α) κάθε άτομο που επιθυμεί να αποφύγει τη νόσηση από γρίπη, κυρίως οι εργαζόμενοι σε οργανισμούς κοινής ωφελείας, στρατιώτες και σπουδαστές
β) έγκυες μετά το πρώτο 3μηνο
γ) άτομα με HIV λοίμωξη και
δ) άτομα που πρόκειται να ταξιδέψουν σε περιοχές που υπάρχει επιδημία γρίπης.
Aντενδείξεις: Υπερευαισθησία σε πρωτεΐνες αυγού.
Aνεπιθύμητες ενέργειες: Eρυθρότητα και οίδημα στο σημείο του εμβολιασμού, πυρετός, αδυναμία, μυαλγίες, αρθραλγίες, γενικευμένη αλλεργική αντίδραση. Σπανιότατα σύνδρομο guillain-barre.
Προσοχή στη χορήγηση: Tο εμβόλιο μπορεί να επηρεάσει τον μεταβολισμό της θεοφυλλίνης και των αντιπηκτικών με αποτέλεσμα τοξικά επίπεδα των φαρμάκων στο αίμα. Eμβόλια που περιέχουν ολόκληρο τον ιό της γρίπης δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε παιδίά < 12 ετών, διότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Δοσολογία
Παιδιά > 12 ετών και ενήλικοι: 0.5 ml υποδορίως ή ενδομυϊκώς.
Παιδιά 3-12 ετών: δύο δόσεις των 0.5 ml με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.
Παιδιά 6 μηνών-3 ετών: δύο δόσεις των 0.25 ml με μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.
Σημείωση: Eπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί και δύο φορές τον χρόνο.
Επιδημίες γρίπης συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο κυρίως στη διάρκεια του Χειμώνα. Μετά την εμφάνιση της σε μια περιοχή η νόσος διασπείρεται ταχύτατα και προσβάλλει τυπικά το 10-20% του πληθυσμού, που σπάνια φθάνει στο 50 %. Η μετάδοση γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των αναπνευστικών εκκρίσεων (φτάρνισμα, βήχας). Λόγω της πολύ εύκολης διασποράς, σε κίνδυνο βρίσκονται άτομα που διαμένουν σε γηροκομεία η μαθητές σχολείων.
Σε χώρες με εύκρατο κλίμα, όπως η Ελλάδα, η γρίπη εμφανίζεται συνήθως τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο.
Στις τροπικές χώρες η γρίπη συμβαίνει όλο το χρόνο.
Οι ιοί της γρίπης ζουν περισσότερο στην ξηρή ατμόσφαιρα των κλειστών χώρων και αυτό πιθανότατα αποτελεί μια επιπλέον εξήγηση για την εμφάνιση των περισσότερων κρουσμάτων γρίπης κατά την διάρκεια του χειμώνα όταν παράγοντες, όπως ο ψυχρός καιρός και ο συγχρωτισμός (πολύς κόσμος μαζί) σε κλειστούς χώρους, αυξάνουν τη μετάδοση των ιών.
Οι ήπιοι και καθυστερημένοι χειμώνες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια εξηγεί την εμφάνιση της γρίπης αργά το χειμώνα (Ιανουάριο, Φεβρουάριο) κι επειδή η διάρκεια της προστασίας του εμβολίου κυμαίνεται από 2-6 μήνες, γι΄αυτό μπορεί να απαιτηθεί και 2η δόση του εμβολίου.
Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εξαρτάται από την συμφωνία των κυκλοφορούντων στελεχών του ιού με αυτά που περιλαμβάνει το εμβόλιο και κυμαίνεται από 60 έως 80%. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Το αντιγριπικό εμβόλιο μειώνει το ποσοστό εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά 50-60% και τις θανατηφόρες επιπλοκές της νόσου κατά 80%.

Φαρμακευτικά προϊόντα
AGRIPPAL/Γερολυμάτος: inj.susp (15+15+15) mcg/0.5 ml 1pf.syr
FLUARIX/GlaxoSmithKline: inj.susp (15+15+15) mcg/0.5ml 1pf.syr
INFLUVAC SUB-UNIT/Solvay Pharma: inj.susp(15+15+15)mcg/0.5ml/dose 1pf.syr
vaxigrip/Vianex: inj.susp (15+15+15) mcg/0.5ml/dose 1pf.syr
VAXIGRIP/Vianex: inj.susp (7.5+7.5+7.5)mcg/0.25ml/dose 1pf.syr
Προληπτικά μέτρα για τη γρίπη
Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι ένας αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας:
 • -Αποφύγετε στενή επαφή με άλλα άτομα.
 • -Αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με άτομα που είναι άρρωστα.
 • -Κρατήστε απόσταση από τους άλλους όταν είστε εσείς άρρωστοι για να τους προφυλάξετε.
 • -Μείνετε στο σπίτι σας όταν είστε άρρωστοι και αποφύγετε να πηγαίνετε στη δουλειά σας, στο σχολείο, σε συναθροίσεις οικογενειακές ή κοινωνικές.
 • -Καλύψτε το στόμα σας και τη μύτη σας με χαρτομάντιλο όταν βήχετε ή φταρνίζεστε.
 • -Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Το συχνό πλύσιμο μειώνει σημαντικά την διασπορά των ιών.
-Αποφύγετε επίσης, να πιάνετε τα μάτια σας, τη μύτη σας ή το στόμα σας. Οι ιοί της γρίπης συχνά μεταδίδονται όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του.
Το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου και το αντιγριπικό μπορούν να γίνουν συγχρόνως, το καθένα σε άλλο βραχίονα. Τα περισσότερα άτομα που χρειάζονται το ένα εμβόλιο χρειάζονται και το άλλο.
Ο διπλός εμβολιασμός δεν αυξάνει τις παρενέργειες, ενώ δρα αθροιστικά στην προστασία έναντι λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος.
Να μην ξεχνάμε όμως ότι το αντιγριπικό εμβόλιο χορηγείται κάθε χρόνο, ενώ το αντιπνευμονιοκοκκικόκάθε 5 χρόνια.

4 Ιαν 2012 http://vickytoxotis.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html#ixzz2Icx2Iz7 

Διεθνές Συμβούλιο Εμβολιασμών: Τα εμβόλια αποτελούν σημαντικό κίνδυνο βλάβης για την υγεία των παιδιών!

80 γιατροί του Διεθνούς Ιατρικού Συμβουλίου Εμβολιασμών υπογράφουν, ότι τα εμβόλια αποτελούν σημαντικό κίνδυνο βλάβης για την υγεία των παιδιών

Πόσο κινδυνεύουν τα παιδιά μας από τα "απαραίτητα" εμβόλια;

Οι υπογράφοντες αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα που περιλαμβάνει παιδιάτρους, νευροχειρουργούς, καθώς και καθηγητές της παθολογίας, της χημείας, της βιολογίας και της ανοσολογίας, από 13 χώρες. Όλοι έχουν πραγματοποιήσει ανεξάρτητες επιστημονικές έρευνες και έχουν καταλήξει στα συμπεράσματα που θα διαβάσετε στην παρακάτω παρουσίαση.
Τα αρχικά MD, DO, MB, MBBCH σημαίνουν ειδικότητες της ιατρικής.
Τα αρχικά ND σημαίνουν γιατρούς εκπαιδευμένους, που έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος σε ορισμένες μόνο Πολιτείες των ΗΠΑ.

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν την αιτία πολλών ασθενειών;
 Είναι επειδή έχουν μάθει να αγνοούν την σχέση των εμβολίων με αυτές τις ασθένειες. Έχει τεκμηριωθεί ότι οι παρακάτω ασθένειες έχουν άμεση σχέση με τα εμβόλια....

· Αλλεργίες και έκζεμα
· Αρθρίτιδα
· Άσθμα
· Αυτισμό
· Όξινη παλινδρόμηση σε βρέφη, που η αντιμετώπισή της με αντιόξινα δημιουργεί πολλές παρενέργειες
· Καρκίνος
· Διαβήτης (βρεφική και παιδική ηλικία)
· Νεφρική νόσος
· Αποβολές
· Μακρά λίστα νευρολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων
· Αιφνίδιος βρεφικός θάνατος (SIDS)
· Και πολλά, πολλά άλλα


Αυτές είναι μερικές από τις παρενέργειες των εμβολίων, οι οποίες τεκμηριώνονται στην ιατρική βιβλιογραφία και σε έντυπα στις συσκευασίες τους:
• Αρθρίτιδα, αιμορραγικές διαταραχές, θρόμβους αίματος, καρδιακή προσβολή, σήψη
• μολύνσεις αυτιών
• Λιποθυμία (με αναφορές για σπασμένα οστά)
• Νεφρική ανεπάρκεια που χρειάζεται αιμοκάθαρση
• Κρίσεις / επιληψία
• Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, όπως κνίδωση και αναφυλαξία
• Αιφνίδιος θάνατος
• Πολλές από τις πιο συχνές διαγνώσεις που δίνονται για εισαγωγές στο νοσοκομείο.
•Το National Vaccine Injury Compensation Program, (NVICP) (Εθνικό πρόγραμμα αποζημιώσεων για βλάβες από τα εμβόλια) έχει δώσει πάνω από 1,2 δις δολάρια σε αποζημιώσεις σε παιδιά και ενήλικες για βλάβες στην υγεία τους από εμβολιασμούς.
Ο αυτισμός σχετίζεται με εμβόλια. 
• Ο αυτισμός ήταν σπάνιος, μέχρις ότου τα προγράμματα εμβολιασμού εντάθηκαν το 1991, με την εισαγωγή του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β και του εμβολίου Hib (μηνιγγίτιδα). Δεκάδες χιλιάδες γονείς θα βεβαιώσουν ότι ο αυτισμός εμφανίστηκε πολύ σύντομα μετά τον εμβολιασμό των παιδιών τους.
• Μελετήστε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα
 www.fourteenstudies.org. Θα διαπιστώσετε ότι οι μελέτες που αντικρούουν τη σχέση μεταξύ του αυτισμού και των εμβολίων είναι εξαιρετικά αμφίβολες.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και το ιατρικό σύστημα πλουτίζουν όταν αρρωσταίνετε.
 
 • • Τα εμβόλια δεν παρέχουν τη δια βίου ανοσία, πράγμα που σημαίνει ότι συνιστώνται επαναληπτικά εμβόλια.
 • • Κάθε επαναληπτικό εμβόλιο αυξάνει τον κίνδυνο για περισσότερες παρενέργειες.
 • • Οι παρενέργειες των εμβολίων μπορεί να σας αρρωστήσουν για το υπόλοιπο της ζωής σας.
 • Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πολλά φάρμακα για τη θεραπεία των παρενεργειών των εμβολίων.
 • • Στις ΗΠΑ, δεν μπορείτε να μηνύσετε την εταιρεία φαρμάκων ή το γιατρό σας, εάν κάτι προκύψει από έναν εμβολιασμό. Και οι δύο προστατεύονται από το 1986, με τον Νόμο National Child Vaccine Injury Act.

Ο νόμος αυτός, που υπογράφηκε από τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν ξεκάθαρα λέει:"Κανένας παρασκευαστήs εμβολίου δεν μπορεί να διωχθεί με αστική αγωγή με σκοπό την αποζημίωση για βλάβες,τραυματισμό ή θάνατο που προέκυψαν από εμβολιασμό." (Public Law 99 ‐ 660)
Πολλοί γιατροί και άλλοι εκπαιδευμένοι σε παραϊατρικά επαγγέλματα δεν κάνουν οι ίδιοι εμβόλια και δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Γιατί συμβαίνει αυτό;

• Γνωρίζουν ότι τα εμβόλια δεν είναι αποδεδειγμένα ασφαλή ή αποτελεσματικά.
• Γνωρίζουν ότι τα εμβόλια περιέχουν επικίνδυνες ουσίες.
• Γνωρίζουν ότι τα εμβόλια προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας.
• Έχουν αντιμετωπίσει ασθενείς που παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες από τα εμβόλια.
Τα μόνα πρόσωπα που έχουν όφελος από την καλή σας υγεία είστε εσείς οι ίδιοι και οι δικοί σας. 


 Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν διεισδύσει και καταλάβει τον έλεγχο ολόκληρου του συστήματος υγείας και περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών σχολών, ιατρικά περιοδικά, νοσοκομεία, κλινικές και τα τοπικά φαρμακεία. Η ίδια η επαγγελματική ζωή του γιατρού εξαρτάται, από την τυφλή εμπιστοσύνη, χωρίς καμμία αμφισβήτηση για οποιαδήποτε πτυχή του εμβολιασμού. Ακόμα και όταν παρουσιάζονται οφθαλμοφανείς παρενέργειες στον ασθενή, οι γιατροί συνήθως είναι απρόθυμοι έστω και να θεωρήσουν τα εμβόλια ως την πιθανή αιτία. Αν και η μη διεφθαρμένη επιστήμη και ιατρική υποστηρίζουν την απόρριψη των εμβολίων, το να το εφαρμόσει ανοιχτά ένας γιατρός, θεωρείται επαγγελματική αυτοκτονία. Οι υπογράφοντες το παρόν έγγραφο ρισκάρουν με τόλμη για την ασφάλεια την δική σας και του παιδιού σας.
 Νοσοκομεία επωφελούνται οικονομικά από νοσηλεία και εξετάσεις.
• Οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια από εμβόλια.
• Οι φαρμακευτικές εταιρείες κερδίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από φάρμακα για τη θεραπεία ανεπιθύμητων παρενεργειών από εμβόλια σε ασθενείς.
 Τα εμβόλια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Χωρίς εμβόλια, το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης θα μειωνόταν, διότι θα είχαμε μια πιο υγιή συνολικά κοινωνία.
Έχουμε αντικαταστήσει την ανεμοβλογιά με τον αυτισμό, τη γρίπη με το άσθμα, λοιμώξεις του αυτιού με τον διαβήτη. Και η λίστα συνεχίζεται. Από ζήλο για την εξάλειψη σχετικά ήπιων μικροβίων, έχουμε ανταλλάξει προσωρινές ασθένειες για επίμονες, ισόβιες ασθένειες, διαταραχές, δυσλειτουργίες και αναπηρίες.

Πόσα εμβόλια υπάρχουν;
 
• Εάν τα παιδιά της Αμερικής λάβουν όλες τις δόσεις όλων των εμβολίων, λαμβάνουν μέχρι 35 εμβολιασμούς και τους εγχέονται με ένεση 113 διαφορετικά είδη σωματιδίων ασθενειών, 59 διαφορετικά χημικά, 4 διαφορετικοί τύποι κυττάρων και DNA ζώων και ανθρώπινο DNA από ιστούς εμβρύων και ανθρώπινο λεύκωμα.
• Αν νομίζετε ότι δεν έχετε να ανησυχείτε για τα εμβόλια, διότι τα παιδιά σας είναι μεγάλα, να το ξανασκεφτείτε. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 ακόμα εμβόλια στο στάδιο της έρευνας, που θα κυκλοφορήσουν στα προσεχή έτη, με στόχο κυρίως τους εφήβους και ενήλικες.
Μερικά από τα Συστατικά των Εμβολίων: Πώς είναι δυνατόν τα εμβόλια να μην είναι επιβλαβή για την υγεία σας; 
 • Αδέσποτοι ιοί και βακτηρίδια από τις καλλιέργειες, όπου παρασκευάζονται τα εμβόλια.
 • • Ο υδράργυρος, ένα πολύ γνωστό δηλητήριο, βρίσκεται ακόμη σε φιαλίδια πολλαπλών δόσεων εμβολίων κατά της γρίπης. Ίχνη υπάρχουν και σε εμβόλια κατά άλλων ασθενειών.
 • • Το Αλουμίνιο, ένα δηλητήριο που μπορεί να προκαλέσει εκφυλισμό στα οστά, στον μυελό των οστών και στον εγκέφαλο.
 •  Ζωικά κύτταρα από πιθήκους, νεφρά σκύλου, κοτόπουλου, αγελάδας, και ανθρώπου.
 • • Η φορμαλδεΰδη (υγρό ταρίχευσης), ένα γνωστό      καρκινογόνο.
 •  Πολυσορβικό 80, το οποίο προκαλεί στειρότητα      σε ποντίκια.
 • Ζελατίνη από γουρούνια και αγελάδες, που μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία, βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα εμβόλια για MMR και ανεμοβλογιά.
 • Μονογλουταμινικό νάτριο (MSG) στο εισπνεόμενο εμβόλιο της γρίπης, που μπορεί να προκαλέσει μεταβολικές διαταραχές (π.χ. διαβήτης), και άλλες νευρολογικές διαταραχές.Σύγκρουση συμφερόντων
 

• Οι ίδιοι άνθρωποι που κάνουν τους κανόνες και τις συστάσεις για τον εμβολιασμό κερδίζουν από την πώληση των εμβολίων. Για παράδειγμα, ο Δρ Julie Gerberding, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) για οκτώ χρόνια, είναι τώρα Πρόεδρος της Merck Vaccines. Ο Δρ Paul Offit, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της Ανοσίας (Advisory Committee on Immunization Practice ‐ ACIP), δημιούργησε και πατεντάρισε τα δικά του εμβόλια.
• Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) μια συνήθης ομάδα 10 παιδιάτρων των ΗΠΑ έχει απόθεμα εμβολίων αξίας πάνω από $ 100.000 στο ιατρείο τους. Οι ίδιοι αυτοί γιατροί κερδίζουν χρήματα από τις επισκέψεις, δίνοντας στα παιδιά σας εμβόλια.
• Οι παιδίατροι στις ΗΠΑ δέχονται κάθε τρίμηνο μπόνους από τις ασφάλειες (HMOs) για τις οποίες εργάζονται, για να διατηρούν υψηλά ποσοστά εμβολιασμών. Τους επιπλήττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν υπάρχει πτώση αυτών των ποσοστών.
Υπάρχει κάποια έρευνα που δείχνει κάποια διαφορά μεταξύ των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων παιδιών; 
Το έργο Cal
Oregon, που επιχορηγείται από την οργάνωση Generation Rescue, έκανε έρευνα σε γονείς εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων παιδιών των ΗΠΑ. Από τα 17.674 παιδιά που περιλαμβάνονται στην έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν:

• τα εμβολιασμένα παιδιά είχαν 120% περισσότερο άσθμα.
• τα εμβολιασμένα αγόρια είχαν 317% περισσότερο ADHD.
• τα εμβολιασμένα αγόρια  είχαν 185% περισσότερες νευρολογικές διαταραχές.
• τα εμβολιασμένα αγόρια είχαν 146% περισσότερο αυτισμό.

Τα κορίτσια αντιπροσώπευαν μόνο το 20% του συνολικού αριθμού των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα. Για να διαβάσετε την πλήρη αυτή μελέτη μόνοι σας, πηγαίνετε στο www.generationrescue.org/pdf /survey.pdf.

Για να διαβάσετε μια έκθεση σχετικά με τη χαμηλή συχνότητα του αυτισμού μεταξύ των ανεμβολίαστων Amish τα παιδιά πηγαίνετε στο
 www.imcv.info/quickcompare.html .

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τον αυτισμό βρίσκονται εδώ
http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/
 και εδώ
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/

Εξαιρέσεις Εμβολίων στις ΗΠΑ
 
• Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε τον εμβολιασμό. Χρησιμοποιείστε αυτό σας το δικαίωμα.
• Το παιδί σας δεν είναι υποχρεωμένο να εμβολιαστεί για να φοιτά σε δημόσια σχολεία.
• Κάθε πολιτεία έχει εξαιρέσεις και έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε οποιαδήποτε ανεπιθύμητα εμβόλια.
 http://exemptmychild.com/10752/
 Βρείτε έναν γιατρό που συμφωνεί με την επιλογή σας να μην εμβολιάζεστε και να σας σέβεται στο www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf                                                                                                    
Πολλοί επιλέγουν την υγεία και την ασφάλεια, 
λέγοντας όχι στα εμβόλια• Ομάδες που γενικά δεν εφαρμόζουν τον εμβολιασμό συμπεριλαμβάνουν γιατρούς και επαγγελματίες υγείας εναλλακτικής ιατρικής, χειροπράκτες, γονείς που διδάσκουν στο σπίτι, καθώς και εκείνους που ανήκουν σε ιδιαίτερες θρησκείες.
• Χιλιάδες μαρτυρίες που γράφτηκαν από τους γονείς των μη εμβολιασμένων παιδιών σχετικά με τη αρκετά καλή κατάσταση της υγείας των παιδιών τους είναι διαθέσιμα στο internet.
• Η απόφαση για εμβολιασμό ή όχι αφορά μόνο εσάς και τον/την σύζυγός σας. Δεν χρειάζεται κανείς άλλος να ξέρει. Δεν αφορά κανέναν άλλον.
Για να έχετε καλή υγεία, θα πρέπει να αναλάβετε την πρωτοβουλία να ενημερωθείτε για κάποια νέα θέματα.

 Η ασφαλής επιλογή είναι να πείτε όχι στα εμβόλια. Έχετε τον έλεγχο για την επιλογή σας στα θέματα υγείας για τον εαυτό σας και τα παιδιά σας. Δεν έχετε κανέναν έλεγχο για το αποτέλεσμα ενός εμβολιασμού.
  • Δεν χρειάζεστε ένα παιδίατρο απλά και μόνο για να ζυγίσει και να μετρήσει το παιδί σας και να δώσει ενέσεις. Προτιμήστε έναν Φυσιοπαθητικό (naturopathic) γιατρό (στις ΗΠΑ και τον Καναδά, επισκεφθείτε www.naturopathic.org), έναν παιδίατρο ‐ χειροπράκτη ή έναν ομοιοπαθητικό γιατρό. 
  Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι οι Οστεοπαθητικοί οικογενειακοί γιατροί είναι πιο ανοιχτόμυαλοι για την ελεύθερη επιλογή εμβολίων.
 •  Τα μωρά γεννιούνται με φυσικά ισχυρό αμυντικό σύστημα. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, όλα θα πέθαιναν λίγο μετά τη γέννηση. Τεράστιες πολύπλοκες διεργασίες του ανοσοποιητικού ξεκινάνε με την πρώτη κραυγή. Αυτό πρέπει να συμβεί φυσικά, χωρίς τη διακοπή που προκαλείται από την έγχυση τοξικών ουσιών.
 • • Ενημερωθείτε για τις ασθένειες που «αποτρέπονται» από τα εμβόλια. Τα παιδιά σας δεν θα έρθουν ποτέ σε επαφή με τις περισσότερες από αυτές και αν συμβεί, σχεδόν όλα τα υγιή και ανεμβολίαστα παιδιά τις ξεπερνούν χωρίς πρόβλημα.
 •  Μάθετε για τη σημασία του πυρετού, πώς να τον αντιμετωπίσετε στο σπίτι και πότε είναι η ώρα να καλέσετε τον γιατρό. Οι περισσότεροι πυρετοί επιλύονται μόνοι τους, με φροντίδα και υποστήριξη, σε μερικές ώρες. www.drtenpenny.com/fever.aspx
 • • Καταλάβετε ότι, ακόμα και να εμβολιαστεί, το παιδί σας μπορεί να αρρωστήσει από την ασθένεια που προσπαθείτε να αποτρέψετε. Τα εμβόλια μπορεί να μην παρέχουν την προστασία που οι άνθρωποι υποθέτουν ότι έχουν. Η υγεία δεν έρχεται μέσα από μία βελόνα.
 • • Μάθετε ότι τα πρωτεύοντα κλειδιά για την υγεία είναι η καλή διατροφή, καθαρό νερό, επαρκής ύπνος, άσκηση και ευτυχία.
 • • Μάθετε μερικές απλές πληροφορίες σχετικά με τις βιταμίνες, ιδιαίτερα πληροφορίες σχετικά με την εξέχουσας σημασίας βιταμίνη D3. Μάθετε για την χρήση των βασικών βοτάνων και τα βασική ομοιοπαθητική για την αντιμετώπιση ελαφρών η συνήθων ασθενειών.
 • • Ενημερωθείτε σχετικά με τα εμβόλια καλύτερα από το γιατρό σας. Πιθανώς o ιατρός σας να μην έχει διαβάσει ποτέ τίποτα για τα εμβόλια, εκτός από περιοδικά και δημοσιεύσεις φαρμακευτικών εταιριών και του CDC, που επιχορηγούνται για να προπαγανδίζουν τη χρήση τους.
 • • Καταλάβετε ότι η φροντίδα της υγείας είναι κάτι που εσείς το πληρώνετε, ενώ η φροντίδα της ασθένειας καλύπτεται από τις ασφάλειες. Η ασφαλιστική σας θα πληρώσει για φάρμακα και εμβόλια.
 • • Κανονίστε τα οικονομικά σας για να παραμείνετε υγιείς. Η ζωή σας εξαρτάται από αυτό.


Πηγές Web για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια.
 
• Διεθνές Ιατρικό Συμβούλιο σχετικά με τον εμβολιασμό
 
(δωρεάν webinars): www.vaccinationcouncil.org
• Παράδειγμα IMCV περιφερειακά sites:
 
www.imcv, www.wi.org, www.imcv
me.org
• Δρ Sherri Tenpenny: www.drtenpenny.com ,
 
Facebook www.facebook.com/vaccineinfo
•ThinkTwice Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εμβολίου:
 
www.thinktwice.com www.vaclib.org www.novaxdoctors.webs.com
• Εμβολιασμός Απελευθέρωση: www.vaclib.org
• Γιατροί στις ΗΠΑ οι οποίοι δεν εμβολιάζουν: www.novaxdoctors.webs.com
 
• Ολιστικές Mητέρες: www.holisticmoms.org
• Mητέρες σαν και εμένα: www.momslikeme.com


Βιβλία για περισσότερες πληροφορίες και για αρχή
• Όχι Στα Εμβόλια 
 Tenpenny Sherri, DO
• Πάρτε μια τεκμηριωμένη απόφαση περί εμβόλιου για την υγεία του παιδιού σας 
 ΑϊζενστάινMayer, MD, JD, MPH
• Εμβόλια: είναι πράγματι ασφαλή και αποτελεσματικά; - του Neil Miller
• Οδηγός Υγείας του Παιδιού, Randall Neustaedter
• Παιδικοί εμβολιασμοί: Ερωτήσεις που όλοι οι γονείς πρέπει να ρωτήσουν 
 Tedd Koren, DC
• Πως να αναθρέψετε ένα υγιές παιδί, παρά το γιατρό σας 
 Robert Mendelsohn, MD
• Jabs, Jenner και Juggernauts 
 Craig Jennifer, PhD, BSN, MA, Dhom
• Φυσικές εναλλακτικές λύσεις για τους εμβολιασμούς, Ρόνα Ζόλταν, MD
• Το Έγκλημα του εμβολιασμού 
 Deane Tenison, MD
• Η Ιερότητα του Ανθρώπινου Αίματος: Ο Εμβολιασμός Δεν Είναι Ανοσοποίηση 
 TimO'Shea, DC
• Ο Εμβολιασμός 
 Buchwald Gerhard, MD
• Ο Εμβολιασμός: 100 χρόνια ορθόδοξης έρευνας, Viera Schiebner

Medical doctors(MD,DO, 4yr ND), Doctors of Chiropractic, health care workers who work in a conventional setting, and holistic practitioners wishing to participate in future versions of this document or who would like to join our group, please send an e
mail to
sayno@vaccinationcouncil.org

International Medical Council on VaccinationΕπειδή ο κόσμος ενημερώνεται και αντιστέκεται,πήραν άμεσα και δραστικά μέτρα. 
Διαβάζουμε λοιπόν στις   
9/11/2011 

Και όμως εμβολιάστηκαν τελικά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες κατά της Νέας Γρίπης Η1Ν1 ! Ύπουλα σκοτεινά και μεθοδικά η Νέα Τάξη κατάφερε τελικά σε μεγάλο βαθμό αυτό που την προηγούμενη χρονιά απέτυχε να εφαρμόσει μετά τις αποκαλύψεις για τη επικινδυνότητα του εμβολίου κατά της γρίπης των “χοίρων” και την παγκόσμια κατακραυγή.
Φέτος πιο πονηροί και προετοιμασμένοι δεν άφησαν…άλλη επιλογή. Ύπουλα σατανικά και μεθοδικά εγκλώβισαν τον κόσμο,δημιούργησαν ΈΝΑ εμβόλιο για την γρίπη εποχική και νέα….Και δεν είπαν τίποτε.Έτσι χιλιάδες Έλληνες από βρέφη και μικρά παιδιά μέχρι ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι έγιναν τα νέα πειραματόζωα της Νέας Τάξης.Ο Θεός να βάλει το χέρι του…
Που να μείνει χρόνος για ενημέρωση,το μνημόνιο τα κατάπιε όλα και ο Έλληνας ζαλισμένος δεν ασχολείται με σχεδόν τίποτε άλλο.Και τώρα μήνες μετά τον μαζικό εμβολιασμό μεγάλου τμήματος του πληθυσμού και ενώ ξεκίνησαν και πάλι τα κρούσματα καθώς και τα θύματα της νέας γρίπης να αυξάνουν έσκασε η αλήθεια για τους ανυποψίαστους Έλληνες πολίτες που ήδη εμβολιάστηκαν:
Ο Παθολόγος – Λοιμοξιολόγος κ.Παναγιώτης Κολλάρας ως καλεσμένος στο μεσημεριανό δελτίο Ειδήσεων της ΕΤ-3 της 7/2/2011 για να μιλήσει για την έξαρση των κρουσμάτων και θυμάτων της νέας γρίπης είπε: ότι όσοι έχουν κάνει το εποχικό εμβόλιο από τον Οκτώβριο είναι ΚΑΛΥΜΜΈΝΟΙ και για τον ιό της Νέας Γρίπης Η1Ν1 καθώς δεν υπάρχει ξεχωριστό εμβόλιο φέτος αλλά ενσωματώθηκε στο εποχιακό “! Kάλεσε δε και τους υπόλοιπους Έλληνες να εμβολιαστούν γρήγορα να προλάβουν την έξαρση της επιδημίας…
Μιλάμε δηλαδή για την μέγιστη εξαπάτηση του Ελληνικού Λαού που τελικά εν αγνοία του έκανε το νέο εμβόλιο κατά χιλιάδες αφού κανένας δεν τον ενημέρωσε πριν…ως εποχικό!
Προσοχή λοιπόν όσοι σταθήκατε τυχεροί και δεν εμβολιαστήκατε ως τώρα,διότι κατευθυνόμενα τα Μ.Μ.Ε. θα σπείρουν τον πανικό όπως την προηγούμενη χρονιά ώστε να κάνουν το νέο εμβόλιο όσοι περισσότεροι γίνεται ως εποχικό δήθεν και ακίνδυνο.Μην τους εμπιστεύεστε είναι επικίνδυνοι και απατεώνες.


ΗΠΑ: ΤΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΗΣ "ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β" ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 


Στη σημερινή κοινωνία, τα νεογνά εγχέονται με φορτία χημικών ουσιών σχεδόν αμέσως μόλις εισέλθουν στον κόσμο. Στο όνομα της "πρόληψης", τους δίνουμε τα εμβόλια, και δεν είμαστε καν σίγουροι αν είναι ασφαλή.
Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, γνωρίζουμε οτι είναι ανασφαλή.

Μια τέτοια περίπτωση υφίσταται με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β, το οποίο εγκρίθηκε για τα βρέφη κατά τη γέννηση, αλλά κατα γενική ομολογία υπεύθυνο για την πρόκληση σοβαρής ασθένειας, ακόμη και θάνατο.
Η Tambra Harris, πέθανε ως αποτέλεσμα της αυτοάνοσης ασθένειας που ονομάζεται συστηματικός ερυθηματώδης lupose (ΣΕΛ).
Το δικαστήριο απένειμε 475.000 δολάρια μετά το θάνατό της, αφού διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο της ηπατίτιδας, της προκάλεσε ζημία με τη μορφή της νόσου. Αλλά αυτή η αποδοχή μιας σχέσης αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ του εμβολίου και της ασθένειας και του επακόλουθου θανάτου δεν ήταν αρκετό. Όχι, συνεχίζουμε ακόμα τους εμβολιασμούς στα μωρά.
Λοιπόν, τι είναι η ηπατίτιδα Β και γιατί είπαμε ότι είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ώστε τα νεογέννητα βρέφη πρέπει να εμβολιάζονται εναντίον της; Η ηπατίτιδα Β δεν είναι κάτι ευχάριστο και μπορεί να είναι θανατηφόρα. Αλλά τα νεογέννητα (και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων σε οποιαδήποτε ηλικία) δεν βρίσκονται σε κίνδυνο να προσβληθούν από την ασθένεια.
Μεταδίδεται με την επαφή με τα σωματικά υγρά, όπως μέσα από σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη ή βρώμικες βελόνες.
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β είναι πολύ πιο πιεστικοί από τον κίνδυνο να προσβληθούν από την ασθένεια, λέει ο Δρ Τζέιν Orient του Συλλόγου των Αμερικανών Ιατρών και Χειρουργών (AAPS).
«Για τα περισσότερα παιδιά, ο κίνδυνος σοβαρής αντίδρασης του εμβολίου μπορεί να είναι 100 φορές μεγαλύτερος από τον κίνδυνο της ηπατίτιδας Β."
Παρόλα αυτά, το εμβόλιο χορηγείται στα νεογνά μέσα σε λίγα λεπτά από την είσοδο τους στον κόσμο.
Θεωρείται από πολλούς ως έγκλημα στα βρέφη ο εμβολιασμός hep-b , το εμβόλιο έχει συνδεθεί με το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS), πολλαπλή σκλήρυνση, και άλλες αυτοάνοσες διαταραχές.
Πολλοί ειδικοί έχουν αμφισβητήσει την παραγωγική χρήση του εμβολίου, δεδομένου ότι βγήκε στο προσκήνιο πριν από μερικές δεκαετίες. Επιπλέον, πολλοί γονείς αρχίζουν να αμφισβητούν την ανάγκη για το εμβόλιο.
«Με αυξανόμενους ρυθμούς, οι γονείς σε όλη τη χώρα έχουν επαφή με το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης Εμβολίων (NVIC) να αναφέρουν την αντίθεση με τους κανονισμούς που θεσπίστηκαν απο τους αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την υγεία που νόμιμα απαιτούν από τα παιδιά να εγχέεται με τρεις δόσεις το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β πριν τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο ή το κολέγιο.
Στο παραπάνω άρθρο παρατίθενται όλες οι πλευρές του ζητήματος για ενημέρωση.Μην επαναπαύεστε καθώς η δηλητηρίαση του γιου,της κόρη σας ή κάποιου αγαπημένου προσώπου από μία βελόνα είναι θέμα χρόνου.Αλήθεια,
Πότε είπαμε πως είναι προγραμματισμένο το επόμενο εμβόλιο του 
"μικρού θησαυρού σας"... 
Μήπως να το ξανασκεφτείτε?

Νεότερα άρθρα...(ενημέρωση)

Τα εμβολιασμένα παιδιά έχουν κίνδυνο ανάπτυξης νόσου μέχρι 500% περισσότερο από τα μη εμβολιασμένα!
Στις 21/1/2013Οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν για όσους είναι δύσπιστοι ώστε να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Μια πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει ανεξάρτητες έρευνες που συγκρίνουν ανεμβολίαστα παιδιά, με τα παιδιά που έχουν εμβολιαστεί. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα εμβολιασμένα παιδιά έχουν δύο έως πέντε φορές περισσότερες παιδικές ασθένειες και αλλεργίες από εκείνα που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Στην πρόσφατη μελέτη συμμετείχαν περισσότερα από 17.000 παιδιά μέχρι 19 ετών. Η μελέτη αυτή είναι επί του παρόντος υπό-έρευνα και ξεκίνησε από τον ομοιοπαθητικό Ανδρέας Bachmair.
Ωστόσο, η αναφορά για την αμερικανική μελέτη του Bachmair μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του VaccineInjury.info η οποία πρόσθεσε ένα σύνδεσμο για τους γονείς των παιδιών που εμβολιάστηκαν, προκειμένου να συμμετάσχουν στη μελέτη. Μέχρι στιγμής αυτή η εν εξελίξει έρευνα έχει πάνω από 11.000 συμμετέχοντες.
Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια σε όλες τις χώρες. Βέβαια, κανένα από αυτά τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και δεν υπήρξε καμία περαιτέρω χρηματοδότηση για τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή οποιοδήποτε εθνικού ή διεθνή οργανισμού υγείας (http://healthimpactnews.com).
Δεν τολμούν να συγκρίνουν την υγεία των εμβολιασμένων παιδιών με τα μη εμβολιασμένα παιδιά με αντικειμενικότητα, γιατί θα υπήρχε κίνδυνος να διαταράξουν την μανία για τον εμβολιασμό. Το σημείο αναφοράς για όλες τις μελέτες ήταν ως επί το πλείστον στις παιδικές ασθένειες που εμφανίζονται.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων ποτέ δεν ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και δικαιολογούν ένα ποσοστό πέντε τοις εκατό ή και λιγότερο, που έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες ή παρενέργειες, ενώ μόνο οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συμβαίνουν μετά τον εμβολιασμό λαμβάνονται υπόψη. Δεδομένου ότι τα εμβόλια είναι εθελοντικά, οι περισσότεροι γιατροί δεν θέλουν να ενοχοποιήσουν τον εμβολιασμό και να διατηρεί μία θέση άρνησης για τους κινδύνους του εμβολίου.
Ως εκ τούτου, ακόμη και οι πιο τρομερές παρενέργειες που αναγνωρίζουν μακροπρόθεσμα προβλήματα και δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από τα εμβόλια δεν θεωρούνται σημαντικές.
Αρκετές έρευνες συνοψίζονται.
Ο εντοπισμός των παιδικών ασθενειών συνήθως πραγματοποιείται με ανάλυση από ανεξάρτητες έρευνες που ασχολούνται με άσθμα, υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα, ιγμορίτιδα, αλλεργίες, έκζεμα, μολύνσεις αυτιών, διαβήτη, διαταραχές του ύπνου, ενούρηση, δυσλεξία, πονοκεφάλους, υπερκινητικότητα, ADD, επιληψία, κατάθλιψη, αργή ανάπτυξη της γλώσσας ή των κινητικών δεξιοτήτων.
Το 1992, μια ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία που ονομάζεται Ανοσοποίηση για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πήρε συνέντευξη σε 245 οικογένειες με ένα σύνολο από 495 παιδιά. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 226 εμβολιασμένα και 269 μη εμβολιασμένα.
Οι διαφορές ήταν δραματικές, τα μη εμβολιασμένα παιδιά έδειξαν σημαντικά μικρότερη συχνότητα εμφάνισης σε κοινές ασθένειες της παιδικής ηλικίας από ότι τα εμβολιασμένα παιδιά (http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).
Άλλη έρευνα από το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας (Κράιστσερτς) έδειξε ότι μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά το 1977, κανένα από τα μη εμβολιασμένα παιδιά ποτέ δεν είχε επεισόδιο άσθματος, ενώ σχεδόν το 25% των εμβολιασμένων παιδιών υποβλήθηκαν σε θεραπεία για άσθμα, γύρω από την ηλικία των 10 ετών. (http:// www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf).
Πολλά από τα σχόλια που οι γονείς έχουν επιλέξει να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους (VaccineInjury.info) για την εν εξελίξει έρευνα Bachmair αναφέρουν τον πραγματικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύεται από τον εμβολιασμό και την ανάπτυξη της φυσικής ανοσίας (http://www.vaccineinjury . πληροφορίες ).
Ο Δρ Tetyana Obukhanych, ανοσολόγος PhD, έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικά με το θέμα: "Hollow εμβόλιο" με το οποίο πήγε ενάντια στο δόγμα και στο πλαίσιο της ιατρικής εκπαίδευσης του. Ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει πραγματική προστασία από τα εμβόλια.
(http://www.vaccinationcouncil.org).
Μπορεί να είναι μία ανεπίσημη έρευνα αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Tim O'Shea, DC, συγγραφέα του βιβλίου "Ο εμβολιασμός δεν είναι ανοσοποίηση." Πολλές άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
(http://www.thedoctorwithin.com).


Εσκεμμένη εξάπλωση καρκίνου παγκοσμίως μέσω εμβολίων!
25/1/2013

Πηγή άρθρου : http://www.afipnisoy.com/2013/01/blog-post_5413.html

 Ναι, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί μέσω ιών του καρκίνου και προτού να πείτε ότι είναι λάθος, διαβάστε εδώ... Αυτή η εκπληκτική λογοκριμένη συνέντευξη διενεργήθηκε από τον ιατρικό ιστορικό Edward Shorter για την δημόσια τηλεόραση WGBH (Βοστώνη) και Blackwell Science. Κόπηκε από την The Health Century λόγω της τεράστιας ευθύνης της.
H παραδοχή ότι τα εμβόλια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck έχουν παραδοσιακά ενισχύσει ιούς του καρκίνου (SV40 και άλλους) σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Ο ειδικός της υγείας, ο Δρ Leonard Horowitz, χαρακτηρίζει ως κορυφαίο ειδικό των εμβολίων στον κόσμο, τον Δρ Maurice Hilleman, που εξηγεί γιατί τα εμβολία της Merck εξάπλωνουν το AIDS, την λευχαιμία και άλλες φρικιαστικές πληγές σε όλο τον κόσμο.
Για να μάθετε πώς αρρωσταίνουν τα παιδιά από καρκίνο θα ήθελα να προσέξετε αυτό που θα σας πω (Τα πρόσωπα είναι φανταστικά).
- Ένα απόγευμα παίρνουν οι γονείς την ΜΑΙΡΟΥΛΑ (4 ετών) και την πηγαίνουν στον (στην) παιδίατρο για ένα συνηθισμένο εμβόλιο (MMR ας πούμε). Αφού εμβολιάσθηκε η μικρή έφυγαν και πήγαν σπίτι τους. Μετά από 3 περίπου μήνες η Μαιρούλα αρχισε να έχει τα πρωινά για κανα 5λεπτο τάση για εμετό. Επίσης χωρίς ιδιαίτερη αιτία η Μαιρούλα έπεφτε συνεχώς και χτυπούσε. Ανησύχησαν οι γονείς και πήγαν πάλι την Μαιρούλα στον (στην) παιδίατρο. Μόλις είδε την Μαιρούλα ο(η) παιδίατρος είπε στους γονείς να πάνε στα νοσοκομεία παίδων της Αθήνας και θα ειδοποιήσει να τους περιμένει νευρολόγος. Ανήσυχοι οι γονείς ρώτησαν τι συμβαίνει, οπότε ο(η) παιδίατρος τους απάντησε: Λόγω του εμβολίου που έκανε η Μαιρούλα πιθανώς να έχει δημιουργηθεί κύστη με υγρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι γονείς σάστισαν.
- Πήραν την Μαιρούλα και την πήγαν στο νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ όπου τους περίμενε νευρολόγος. Μόλις εξέτασε ο νευρολόγος την Μαιρούλα έδωσε εντολή για μαγνητική στο κεφάλι. Οι γονείς τρελάθηκαν και είπαν στον νευρολόγο αυτά που τους είπε ο(η) παιδίατρος.
Τότε κυνικά ο νευρολόγος τούς είπε ότι μάλλον το υγρό έχει γίνει όγκος. Αμέσως η μητέρα ρώτησε τον γιατρό: Αφού τα εμβόλια δημιουργούν τέτοια προβλήματα γιατί οι γιατροί δεν ενημερώνουν τον κόσμο; Η απάντηση του νευρολόγου ήταν η εξής: Εγώ δεν εμβολιάζω τα παιδιά μου αλλά ποιός μπορεί να τα βάλει με τις φαρμακοβιομηχανίες από την στιγμή που καταφέρνουν να εγκρίνει ο ΕΟΦ τα δηλητηριά τους; Ξαναρωτάει η μητέρα: Πώς γίνεται να μην εμβολιάσω το παιδί μου και να το δεχτούν στο σχολείο; Απαντάει ο γιατρός: Μπορείς να πληρώσεις τον γιατρό να υπογράψει ότι έκανε το εμβόλιο το παιδί σου και να μην το κάνει.Οι γονείς ξέσπασαν σε λυγμούς.
- Έγινε τελικά η μαγνητική και βρέθηκε ότι η μικρή Μαιρούλα είχε έναν όγκο 5 εκατοστά στο πίσω μέρος του κεφαλιού εξαιτίας ενός εμβολίου. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία για χειρουργείο. Εννοείτε ότι έπεσε και το σχετικό φακελάκι περί τα 3000 ΕΥΡΩ στον νευροχειρούργο.
Μέχρι εδώ είναι το πρώτο μέρος της επιχείρησης. Τα κρούσματα λευχαιμιών και όγκων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την εισαγωγή στην αγορά των νέων εμβολίων από το 2005 και μετά.
Για προσέξτε το 2ο μέρος της επιχείρησης:
- Μετά από 10ήμερη παραμονή στην νευροχειρουργική η Μαιρούλα μεταφέρεται σε πολυδιαφημισμένο νέο ογκολογικό νοσοκομείο. Στο μεταξύ βγήκε και η ιστολογική εξέταση και βρέθηκε ότι η Μαιρούλα είχε κακοήθη όγκο. Αφού μπήκε στο δωμάτιο η Μαιρούλα ήρθε ο(η) ογκολόγος ιατρός και είπε στους γονείς ότι το παιδί τους για να έχει καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να φέρουν ένα φάρμακο (EDOXAN) από τις ΗΠΑ διότι το EDOXAN εδώ στην ΕΛΛΑΔΑ προέρχεται από Ινδία και Πακιστάν. Έντρομοι οι γονείς ρώτησαν γιατί συμβαίνει αυτό. Ο(Η) ογκολόγος απάντησε:Διότι το υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή να προμηθευόμαστε τα πιο φθηνά φάρμακα που έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ. Όμως επειδή τα φάρμακα αυτά έχουν πολλά προσθετικά (έκδοχα) έχουν και περισσότερες παρενέργειες και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι οι γονείς ξεκίνησαν έναν αγώνα να φέρουν EDOXAN από τις ΗΠΑ. Φυσικά σχεδόν πούλησαν το μισό τους σπίτι.
- Έτσι ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες της Μαιρούλας. Εκτός από το ΕΝΤΟΞΑΝ η Μαιρούλα έπαιρνε ΟΓΚΟΒΙΝ, ΚΑΡΜΠΟΠΛΑΤΙΝΑ, ΒΕΠΕΣΙΝΤ σε διάφορες δόσεις και σχήματα. Οι θεραπείες που έκανε η Μαιρούλα ήταν 4ήμερες και κοστίζουν 5000 ευρώ για το ταμείο περίπου (η μία 4ήμερη).
Εδώ ξεκινάει το τρίτο μέρος της επιχείρησης. Πριν προχωρήσω θα δώσω μερικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Για να καταπολεμηθεί η νόσος πρέπει να πέφτουν τα αιματολογικά και όχι να είναι φυσιολογικά, δηλαδή να πέφτουν σε επίπεδα που το παιδί να χρειάζεται μετάγγιση. Επομένως η αιμοσφαιρίνη να πέφτει κάτω από 8 και τα αιμοπετάλια κάτω από 20000. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση με τα αιμοπετάλια το παιδί κινδυνεύει με εγκεφαλική αιμορραγία αλλά αυτό αντιμετωπίζεται με μετάγγιση.
- Η θεραπεία της Μαιρούλας πήγαινε καλά. Σε κάθε θεραπεία τα αιματολογικά έπεφταν όλο και πιο πολύ οπότε χρειάζονταν μετάγγιση. Εδώ αρχίζει και το πρόβλημα. Τα αιμοπετάλια της μετάγγισης έχουν όριο ζωής από 1 μέρα εως 5 μέρες ανάλογα από το πόσο είναι αποθηκευμένα όμως αυτό πως μπορούν να το ξέρουν οι γονείς; Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι δεν μιλάνε αρκετά αν δεν πέσουν τα ανάλογα φακελάκια. Έτσι η Μαιρούλα έβαλε αιμοπετάλια αλλά ήταν για 2 ημέρες και το παιδί είχε πάθει από τις θεραπείες μυελική υποπλασία δηλαδή δεν παρήγαγε αιμοπετάλια ο μυελός. Οι γονείς νόμιζαν ότι όπως τις άλλες φορές έβαλε το παιδί τους αιμοπετάλια για 5 ημέρες.Την τρίτη ημέρα το βράδυ το παιδί είδε ένα εφιάλτη πιέστηκε και επειδή δεν είχε αρκετά αιμοπετάλια έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία. Το παιδί ενώ πήγαινε καλά στην θεραπεία, τελικά πέθανε.


25/01/2013
Απίστευτο! Φαρμακευτική εταιρεία Merck παραδέχεται την εσκεμμένη εξάπλωση του καρκίνου μέσω εμβολίων - ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή άρθρου: http://dependent-world.blogspot.gr/2013/01/i-Merck-vazei-karkino-sta-emvolia.html
Ναι, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί μέσω ιών του καρκίνου και προτού να πείτε ότι είναι λάθος διαβάστε εδώ...

Αυτή η εκπληκτική λογοκριμένη συνέντευξη διενεργήθηκε από τον ιατρικό ιστορικό Edward Shorterγια την δημόσια τηλεόραση WGBH (Βοστώνη) και Blackwell Science κόπηκε από την The Health Century λόγω της τεράστιας ευθύνη της - η παραδοχή ότι τα εμβόλια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck έχει παραδοσιακά ενχύσει ιούς του καρκίνου (SV40 και άλλους) σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Αυτό το τομέας αυτός που έχουμε εμπιστοσύνη, ψεύδεται: Η CIA, Hollywood & Βιοτρομοκρατία, παράγονται και διανέμονται ελεύθερα στους καταναλωτές.

Ο ειδικός της υγείας, ο Δρ Leonard Horowitz, χαρακτηρίζει ως κορυφαίο ειδικό των εμβολίων στον κόσμο, τον Δρ Maurice Hilleman, που εξηγεί γιατί τα εμβολία της Merck εξάπλωνουν το AIDS, την λευχαιμία και άλλες φρικιαστικές πληγές σε όλο τον κόσμο.

Παρακαλώ προωθήστε αυτό το κλιπ (link) σε όλους τους γνωστούς σας που νομίζουν ότι τα εμβόλια είναι "ασφαλή και αποτελεσματικά."

Αξίζει να το δείτε γιατί λέει αναλυτικά τι μας βάζουν στο σώμα μας με τα εμβόλια οι φαρμακοβιομηχανίες!

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, Δρ Leonard Horowitz

Βίντεο 1ο

Παρακάτω το 2ο 

Αυτή η εκπληκτική λογοκριμένη συνέντευξη διενεργήθηκε από τον ιατρικό ιστορικό Edward Shorter για την δημόσια τηλεόραση WGBH (Βοστώνη) και Blackwell Science κόπηκε από την The Health Century λόγω της τεράστιας ευθύνη της - η παραδοχή ότι τα εμβόλια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck έχει παραδοσιακά ενχύσει ιούς του καρκίνου (SV40 και άλλους) σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Αυτός ο τομέας αυτός που έχουμε εμπιστοσύνη, ψεύδεται: Η CIA, το Hollywood & Βιοτρομοκρατία, παράγονται και διανέμονται ελεύθερα στους καταναλωτές.
Ο ειδικός της υγείας, ο Δρ Leonard Horowitz, χαρακτηρίζει ως κορυφαίο ειδικό των εμβολίων στον κόσμο, τον Δρ Maurice Hilleman, που εξηγεί γιατί τα εμβολία της Merck εξάπλωνουν το AIDS, την λευχαιμία και άλλες φρικιαστικές πληγές σε όλο τον κόσμο.
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΥΠΝΟΥ: ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑΡΚΟΛΗΨΙΑΣ 

2 Μαρτίου 2013

πηγή: atheatignosi.gr


Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά έλαβαν τρύπημα κατά της γρίπης των χοίρων που τα θέτει σε αυξημένο κίνδυνο διαταραχής του ύπνου ναρκοληψία, σύμφωνα με επιστήμονες.


Η νέα έρευνα δείχνει ότι το εμβόλιο Pandemrix φέρνει 14-πλάσιο επιπλέον κίνδυνο πρόκλησης ναρκοληψίας, κατά την οποία οι πάσχοντες μπορεί να αποκοιμηθούν ξαφνικά και απροσδόκητα.
Σε κάθε 55.000 δόσεις που παραδόθηκαν, εκτιμάται ότι ένα παιδί ανέπτυξε την κατάσταση.
Το Pandemrix ήταν το κύριο εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της πανδημίας της γρίπης των χοίρων πριν από τρία χρόνια.
Δόθηκε σε έξι εκατομμύρια ανθρώπους σε ομάδες υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και το άσθμα.
Στο ύψος της πανδημίας, μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Μαρτίου 2010, περισσότερα από 850.000 παιδιά απο την Ελλάδα ηλικίας έξι μηνών έως 16 ετών έλαβαν το εμβόλιο.
Το τρύπημα δόθηκε επίσης σε 170.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, όταν οι παραδόσεις του εμβολίου της εποχικής γρίπης ήταν στο σύντομο ανεφοδιασμό μεταξύ Οκτωβρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011.
Η πιο πρόσφατη έρευνα διερεύνησε την συγκεκριμένη σύνδεση με ναρκοληψία σε παιδιά στην Αγγλία μετά από αναφορές για αύξηση σε περιπτώσεις στη Σουηδία και τη Φινλανδία.
Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά που είχαν εμβολιαστεί είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τη διαταραχή, αν και οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι το Pandemrix δεν έχει χρησιμοποιηθεί για σχεδόν δύο χρόνια, και η περίοδος υψηλότερου κινδύνου ήταν μέσα σε μερικούς μήνες αφότου είχαν λάβει το τρύπημα.
Η έρευνα εξέτασε 75 παιδιά ηλικίας μεταξύ τεσσάρων που εντοπίστηκαν με ναρκοληψία από τον Ιανουάριο του 2008 σε κέντρα ύπνου σε ολόκληρη την Αγγλία.
Ερευνητές από την Υπηρεσία Προστασίας Υγείας και τα νοσοκομεία Papworth και Addenbrooke στο Cambridge, βρήκαν ότι 11 παιδιά είχαν λάβει το εμβόλιο προτού να αρχίσουν τα συμπτώματά τους.
Εκτιμούν ότι το εμβόλιο φέρει 14-φορές αυξημένο κίνδυνο ναρκοληψίας, μετά από προσαρμογή για ιατρικές παθήσεις, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal.
Περίπου 20.000 Βρετανοί πάσχουν από ναρκοληψία, η οποία προκαλεί «κρίσεις ύπνου κατά τη διάρκεια της ημέρας και χρόνια κόπωση.
Δεν υπάρχει θεραπεία, αν και τα συμπτώματα μπορεί να ελέγχονται με φάρμακα.
Ο επικεφαλής συγγραφέας καθηγητής Liz Miller, επιδημιολόγος σύμβουλος, δήλωσε ότι ο επιπλέον κίνδυνος που αποκάλυψε στη μελέτη ήταν σύμφωνη με ευρήματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.


Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Ο ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

11 Μαρτίου 2013


Πηγή; atheatignosi.gr

Η διαμάχη σχετικά με τη συνέχιση της χρήσης του υδραργύρου σε ορισμένα εμβόλια, παρά την αποδεδειγμένη τοξικότητα του στοιχείου, φτάνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) καθώς εξετάζουν τη μετάβαση μιας νέας συνθήκης που θα μπορούσε να τεθεί εκτός νόμου η χρήση του υδραργύρου στα φάρμακα σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση που συντάχθηκε από τον συνηγορο του καταναλωτή Tim Bolen, η βιομηχανία εμβολίων βρίσκεται σε πανικό πάνω από αυτή την επικείμενη απαγόρευση, καθώς θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της βιομηχανίας εμβολίων, όπως το γνωρίζουμε. Ακόμη και αν το θιμεροσαλ, ένα συντηρητικό βασισμένο στον υδράργυρο που έχει χρησιμοποιηθεί στα εμβόλια από το 1930, λέγεται ότι έχει σε μεγάλο βαθμό καταργηθεί σταδιακά από τα περισσότερα εμβόλια, ιδιαίτερα σε αυτά που προορίζονται για μικρά παιδιά, πολλά εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου της γρίπης, εξακολουθούν να το περιέχουν.

Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να εγχέονται με μια γνωστή νευροτοξίνη που χωρίς νόμιμο λόγο συνεχίζει να χρησιμοποιείται στην παραγωγή των εμβολίων για διευκόλυνση της βιομηχανίας εμβολίων. Έτσι κατά την πέμπτη σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής Διαπραγματεύσεων, εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο θα αποφασίσουν αν πρέπει ή όχι να περάσουν ένα ψήφισμα που θα περιορίζει τη χρήση του θιμεροσάλ σε όλα τα εμβόλια. Όπως αποδεικνύεται, πολλά από τα εμβόλια που περιέχουν θιμεροσάλ έχουν απαγορευτεί από ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, και έχει μετατεθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες στην Αφρική, για παράδειγμα, όπου υπήρξε μια τεράστια αύξηση περιπτώσεων αυτισμού και νευρολογικής ζημιάς.

"Το θιμεροσάλ, χρησιμοποιείται ως συντηρητικό, και ευνοείται από τη φαρμακευτική βιομηχανία, επειδή είναι φθηνό και δίνει τη δυνατότητα στον κλάδο να συνεχίσει να κάνει εμβόλια σε παλιά και βρώμικα εργοστάσια », εξήγησε ο Δρ Μαρκ Geier, MD, Ph.D., της αφρικανικής αντιπροσωπείας της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών πρόσφατα. "Δυστυχώς, το θιμεροσάλ προκαλεί επίσης αναπτυξιακά προβλήματα, νοητική υστέρηση και αυτισμό σε ευαίσθητα στον υδράργυρο παιδιά. Τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή σε δηλητηρίαση από υδράργυρο από ό, τι τα κορίτσια, διότι η τεστοστερόνη ενισχύει την τοξικότητα σε αυτό το δηλητήριο."


20 Απριλίου 2013
Εμβολιασμός με το ζόρι.

Γονείς στο Όρεγκον έχασαν τη μάχη τους στο δικαστήριο την περασμένη Τετάρτη για να επιλέξουν έαν τα οκτώ παιδιά τους θα πρέπει να εμβολιαστούν ή όχι , εφ` όσον είχαν χάσει την επιμέλεια το περασμένο έτος.
Μια απόφαση του δικαστηρίου εφέσεων του Όρεγκον αναφέρει ότι οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να απαλλάξουν τα παιδιά τους απ τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης ότι, εφόσον η πολιτεία είχε την επιμέλεια των παιδιών, έχει και το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις ιατρικές αποφάσεις χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά ζουν με τους συγγενείς τους, βρίσκονται πάντα υπό το βλέμμα του κράτους που έχει την «επικαρπία» και τον τελευταίο λόγο για αυτά, με συνέπεια οι γονείς και οι συγγενείς να εκτελούν χρέη κομπάρσου. Οι γονείς, όσον αφορά τους εμβολιασμούς, είπαν πως είναι κατά των θρησκευτικών τους πεποιθήσεών και αρνήθηκαν να κάνουν εμβόλια στα παιδιά τους,έτσι λοιπόν το κράτος απομάκρυνε τα παιδιά από τους γονείς πέρυσι με τον ισχυρισμό της ανησυχίας του (κράτους) για την ευημερία των παιδιών. Παρά την απόφαση, φαίνεται πως τα παιδιά ότι δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, ενώ οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Όρεγκον.
Μια πρόσφατη ανεξάρτητη γερμανική μελέτη το 2011 διαπίστωσε επίσης ότι τα εμβολιασμένα παιδιά είχαν τουλάχιστον 2 ως 5 φορές διαταραχές και ασθένειες σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα παιδιά.
Επίσης, δίνεται η είδηση ​​ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι το 2009, έλαβαν ειδικά εμβόλια χωρίς τα πρόσθετα των εμβολίων του Η1Ν1, που περιέχουν τοξικό υδράργυρο παράγωγο του Θιμεροσάλ, φορμαλδεΰδη, άλατα αλουμινίου και το όξινο γλουταμινικό νάτριο (MSG).
Ο Γερμανός πνευμονολόγος Wolfgang Wodarg είπε ότι το εμβόλιο για τον H1N1 αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου. Το θρεπτικό διάλυμα για το εμβόλιο αποτελείται από καρκινικά κύτταρα ζώων.28 Μαρτίου 2013Θα πρέπει να περιμένετε δύο μήνες μετά τη γέννηση του μωρού σας για την χορήγηση του πρώτου γύρου των εμβολίων (με εξαίρεση το εμβόλιο απάτη της ηπατίτιδας Β), είναι προφανώς υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για τα χρήματα της πεινασμένης βιομηχανίας παρασκευής εμβολίων, η οποία εργάζεται σκληρά για μια νέα τεχνολογία εμβολίων που θα επιτρέπει τα εμβόλια να χορηγούνται αμέσως μετά την γέννηση του παιδιού.
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο ανοικτής πρόσβασης περιοδικό PLoS ONE , οι επιστήμονες έχουν ήδη επινοήσει μια συνθετική ουσία που λένε ότι είναι σε θέση να προκαλεί αποτελεσματικά μια ανοσολογική απόκριση στα νεογέννητα μωρά, ένα νέο κατόρθωμα για τη βιομηχανία.

Παλαιότερα, η βιομηχανία εμβολίων ήταν ανίκανη να καταλήξει σε ένα εύλογο τρόπο να διαχειρίζεται εμβόλια για νεογέννητα μωρά, επειδή τα ανοσοποιητικά συστήματα των πρόσφατα νεογέννητων »συνήθως δεν ανταποκρίνονται καλά στην διέγερση του ανοσοποιητικού. Όμως, όπως αναφέρθηκε από το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης , μια ομάδα επιστημόνων από την Μασαχουσέτη-βασισμένη στην υπηρεσία υγείας, και με επικεφαλής τον Δρ Ofer Levy, MD, Ph.D., έχει ανακαλύψει ένα συνθετικό μοριακό συστατικό που φέρεται να προκαλεί ανοσολογική απόκριση στα μη αναπτυχθέντα ανοσοποιητικά συστήματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο συνθετικός τύπος ένωσης, ο οποίος είναι γνωστός συλλογικά ως βενζοδιαζεπίνη, βρέθηκε να διεγείρει μία εξαιρετικά ισχυρή ανοσολογική αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο ανοσοποιητικό δέκτη γνωστό ως ιδιότυπο υποδοχέα 8, ή TLR 8. Τα δείγματα TLR 8 που λήφθηκαν από το αίμα του ομφάλιου λώρου των νεογέννητων αποκάλυψαν ότι οι βενζοδιαζεπίνες μπορούν να στοχεύσουν σε ορισμένα λευκά κύτταρα του αίματος και να προκαλέσουν μία ανοσολογική αντίδραση παρόμοια με ένα μεγαλύτερο παιδί, ή έναν ενήλικα που του έχει δοθεί ένα εμβόλιο.

Μία ιδιαίτερη βενζοδιαζεπίνη, η VTX-294, παρατηρήθηκε ότι προκάλεσε μια "ισχυρή παραγωγή κυτοκινών," τα οποία είναι τα χημικά συστατικά που είναι υπεύθυνα για την έναρξη μιας ανοσοαπόκρισης στο εσωτερικό του σώματος. Με βάση τα ευρήματά τους, οι ερευνητές έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η VTX-294 είναι τουλάχιστον 10 φορές πιο αποτελεσματική στην τόνωση της TLR 8 από οποιαδήποτε άλλη γνωστή ουσία, το οποίο την καθιστά βιώσιμη και υποψήφια για εισαγωγή σε μελλοντικά εμβόλια.

Τα εμβόλια στα νεογέννητα βλάπτουν την φυσική ανάπτυξη

Αυτό σημαίνει ότι είναι μια εντελώς νέα γραμμή των εμβολίων που περιέχει VTX-294 και άλλες βενζοδιαζεπίνες θα μπορούσαν σύντομα να προκύψουν ειδικά για μωρά κάτω των δύο μηνών. Και μόλις η κατηγορία των βενζοδιαζεπίνων χημικών ουσιών εγκριθεί για εμπορική χρήση, ετοιμαστείτε να περιμένετε γιατροί και νοσηλευτές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας να ξεκινήσει η πίεση στους γονείς των νεογνών να εμβολιάσουν τα παιδιά τους αμέσως μετά τη γέννησή τους, όταν δηλαδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν θα έχει το χρόνο να αναπτυχθεί φυσιολογικά.

Όμως όλος ο σκοπός του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος είναι να αναπτύξει τη δική του φυσική ανοσία στην ασθένεια, και δεν πρέπει να τροποποιηθεί δια της βίας με συνθετικές χημικές ουσίες. Σε τελευταία ανάλυση, οι πρώτοι-πρώτοι μήνες της ζωής ενός παιδιού είναι κρίσιμοι για αυτό το σημαντικό στάδιο της ανάπτυξης του ανοσοποιητικού, και τα ενέσιμα φορτωμένα με χημικά-εμβόλια απο το πρώτο λεπτό που παραδίδονται στον κόσμο εμποδίζουν την διαδικασία ανάπτυξης.


Έρευνα κειμένων στο διαδίκτυο
Νάσος Τζίφας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γράψτε το Mail σας στη λευκή μπάρα παρακάτω,και οι αναρτήσεις θα έρχονται στο Mail σας.